ET / RU / EN

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL

Erialaliidud soovivad oma konkurssidega tõsta esile huvitavaid hooneid ja rajatisi ning tunnustada ehitusinsenere ja projekteerijaid. Laiem eesmärk on juhtida tähelepanu insenerierialade olulisusele ning aidata kaasa ehituskonsultatsiooniteenuste kvaliteedi, projekteerimisettevõtjate maine ning tellijate teadlikkuse tõusule.

Seekordses numbris on esiplaanil Aasta ehitaja 2017 konkursi nominendid. Võitjaks kuulutatud Valdo Rohtla räägib uuenenud Balti jaama turu valmimisest.

Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit ning Eesti Ehitusinseneride Liit kuulutasid välja konkursid „Aasta Ehitusprojekt 2017“ ja “Aasta Ehitusinsener 2017”.

Majandus-ja kommunikatsiooniministeerium valmistab ette ehituse kvalifikatsiooninõuete määruse eelnõu, mille kohaselt hakatakse alates 1.jaanuarist 2018 pädeva isiku kvalifikatsiooni projekteerimise ametialal tõestama ainult kutsega.

EhitusEST võtab seekord kokku ehitusturu esimese poolaasta ja vaatab tulevikku. Arhitektuuri rubriigist saab lugeda Ott Kadariku ja Mihkel Tüüri julgetest ideedest.