EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL

Konkursiga soovitakse tõsta esile huvitavaid hooneid ja rajatisi ning tunnustada arhitekte ja ehitusinsenere, kelle loomingu tulemusena need ehitised on valminud. Konkursi eesmärk on aidata kaasa ehituskonsultatsiooniteenuste kvaliteedi, projekteerimisettevõtjate maine ning tellijate teadlikkuse tõusule.

Konkursile saab esitada ehitisi (hooneid ja rajatisi), mis on projekteeritud Eestis registreeritud ettevõtte poolt. Ehitis peab olema valmis ehitatud ja tellijale üle antud perioodil 02.09.2020 kuni 11.08.2021

Hinnatakse projekti terviklikkust sh. objekti projekteerimise professionaalsust, kvaliteeti, innovaatilisust, esteetilist sobivust ümbritsevasse keskkonda, ehitise funktsionaalsust, ökonoomsust ning teisi asjaolusid, mis on konkreetse ehitise puhul lõpptarbija jaoks olulised, samuti realiseeritud lõpptulemust.

Konkursile esitatud projektide hulgast teeb eelvaliku EKELi juhatus, esitades mõlemas kategoorias (ehitised ja rajatised) 3 kuni 5 nominenti hindamiseks ning valiku tegemiseks võistluse žüriile.

Konkursi žürii töötab kahes koosseisus: üks ehitiste kategooria nominentide hindamiseks ning teine rajatiste kategooria nominentide hindamiseks. Võitja valitakse kahes kategoorias: “Parim hoone ehitusprojekt 2021” ning “Parim rajatise ehitusprojekt 2021”.

Konkursi tingimused leiab siit ja registreerimisankeedi siit
Kandidaatide esitamise tähtaeg on 13.september 2021.a.
 
Lisainfo: Kalle Karron, EKELi tegevjuht, tel +372 50 543 81 ja This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.