EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL

Konkursi "Aasta Ehitusprojekt" eesmärgiks on tõsta esile ehitisi, mis on projekteeritud ja ehitatud hea ehitustava kohaselt lähtudes lõpptarbija vajadustest. Hea ehitis saab alguse heast koostööst tellija ja ehituskonsultantide vahel, selle ühistöö tulemusena valmib professionaalselt koostatud ehitusprojekt. EKEL soovib konkursiga juhtida tähelepanu insenerieralade olulisusele, aidata kaasa ehituskonsultatsiooniteenuste sh projekteerimise kvaliteedi, projekteerimisettevõtjate maine ning tellijate teadlikkuse tõusule. Alates 2016.aastast korraldatakse konkurssi koostöös Eesti Ehitusinseneride Liiduga, valides välja parima ehitusprojekti ning parima ehitusinseneri.

AASTA EHITUSPROJEKTI tiitli on võitnud:
2017 Balti Jaama Turg, peaprojekteerija KOKO arhitektid OÜ
2016 Kvartali keskus Tartus, peaprojekteerija TARI AS
2014/2015 Rakvere Tark Maja, peaprojekteerija Alver Arhitektid OÜ
2013 Viljandi Gümnaasium, peaprojekteerija SALTO AB OÜ
2012 Lennusadam, peaprojekteerija KOKO Arhitektid OÜ

AASTA EHITUSINSENERIKS on kuulutatud:
2017 Ivo Roolaht, Roolaht ja Partnerid OÜ peakonstruktor
2016 Hugo Olak, Tari AS peakonstruktor
2015 Roland Vaikmäe, AS Merko Ehitus Eesti projektijuht
2014 Jaanus Somelar, OÜ Pakrum insener-projekteerija
2013 Tiit Joosti. AS Merko Ehitus Eesti projektidirektor

http://ekel.ee/et/uudised/372-toeoeandjate-majas-kuulutati-vaelja-parim-ehitusprojekt-ja-parim-ehitusinsener
http://ekel.ee/et/uudised/373-auhinnagala-pildigalerii-2017

Konkursi tingimused
Registreerimisankeet

Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit soovib konkursiga tõsta esile huvitavaid hooneid ja rajatisi ning tunnustada projekteerijaid, kelle loomingu tulemusena need ehitised on valminud. Konkursi eesmärk on aidata kaasa ehituskonsultatsiooniteenuste kvaliteedi, projekteerimisettevõtjate maine ning tellijate teadlikkuse tõusule.

Konkursile saab esitada ehitisi (hooneid ja rajatisi), mis on Eestis registreeritud ettevõtte poolt projekteeritud. Ehitis peab olema valmis ehitatud ja tellijale üle antud. Konkursile võivad esitada töid nii era- kui juriidilised isikud.

Hinnatakse projekti terviklikkust sh. objekti projekteerimise professionaalsust, kvaliteeti, innovaatilisust, esteetilist sobivust ümbritsevasse keskkonda, ehitise funktsionaalsust, ökonoomsust ning teisi asjaolusid, mis on konkreetse ehitise puhul lõpptarbija jaoks olulised, samuti realiseeritud lõpptulemust.

Konkursile esitatud projektide hulgast teeb eelvaliku 9 liikmeline EKELi juhatus, esitades kuni 5 nominenti hindamiseks ja valiku tegemiseks võistluse žüriile koosseisus:
  • Tiit Kerem, žürii esimees, Inseneribüroo Telora OÜ juhatuse liige, EKEL juhatuse liige
  • Peeter Pere, Peeter Pere Arhitektid OÜ, juhatuse liige
  • Marti Sein, Neoprojekt OÜ juhataja
  • Teet Tark, Hevac OÜ juhataja
  • Tarmo Pohlak, Oma Ehitaja AS ehitusdirektor

Konkursi tingimused leiab siit ja registreerimisankeedi siit.

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 18.detsember 2017.a.