EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL

Konkursiga soovitakse tõsta esile huvitavaid hooneid ja rajatisi ning tunnustada projekteerijaid, kelle loomingu tulemusena need ehitised on valminud. Konkursi eesmärk on aidata kaasa ehituskonsultatsiooniteenuste kvaliteedi, projekteerimisettevõtjate maine ning tellijate teadlikkuse tõusule. 

Konkursile saab esitada ehitisi (hooneid ja rajatisi), mis on Eestis registreeritud ettevõtte poolt projekteeritud. Ehitis peab olema valmis ehitatud ja tellijale üle antud perioodil 19.10.2017-19.10.2018. 

Hinnatakse projekti terviklikkust sh. objekti projekteerimise professionaalsust, kvaliteeti, innovaatilisust, esteetilist sobivust ümbritsevasse keskkonda, ehitise funktsionaalsust, ökonoomsust ning teisi asjaolusid, mis on konkreetse ehitise puhul lõpptarbija jaoks olulised, samuti realiseeritud lõpptulemust.

Konkursile esitatud projektide hulgast teeb eelvaliku 9 liikmeline EKELi juhatus, esitades mõlemas kategoorias (ehitised ja rajatised) kuni 5 nominenti hindamiseks ning valiku tegemiseks võistluse žüriile. 

Konkursi 5 liikmeline žürii on koosseisus:
  • Valter Napits, Inseneribüroo Telora OÜ
  • Heiki Meos, EstKONSULT OÜ
  • Teet Tark, Hevac OÜ
  • Peeter Pere, Peeter Pere Arhitektid OÜ
  • Tarmo Pohlak, Oma Ehitaja AS

Esitatud nominentide hulgast valib žürii välja “Aasta Ehitusprojekt 2018” konkursi võitja, andes oma hääle parimale terviklahendusele. Võitja valitakse kahes kategoorias: “Parim hoone ehitusprojekt 2018” ning “Parim rajatise ehitusprojekt 2018”.

Konkursi tingimused leiab siit ja registreerimisankeedi siit

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 17.detsember 2018.a.