ET / RU / EN

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL


Eestikeelsed FIDIC trükised

ehitustöövõtulepingu tingimused 80 EUR;
lepingu lühivorm 50 EUR;
tellija/konsultandi teenuste näidiskokkulepe 50 EUR;
töövõtulepingu tingimused seadmestamiseks ja projekteerimiseks-ehitamiseks 80 EUR;
nõustamisteenuste juhend (hoonete ehitus) 50 EUR.
FIDICu juhend konsultandi valimiseks 40 EUR.*
(kõigile hindadele lisandub käibemaks)


* - Digitaalne eestikeelne versioon on allalaadimiseks tasuta ja soovi korral trükitud brošüür maksab 20 EUR.

NB! FIDIC tõstis kõikide trükiste hinda, kallinesid ka eestikeelsed trükised. Eestikeelsed trükised on müügil Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidus. Palun võtke ühendust See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Eestikeelsete trükiste (2005. a) tõlkevead ja ebatäpsused (Nimekiri FIDIC trükiste tõlkevigadest, 08.03.2013.doc)

Kõik FIDIC dokumendid elektroonsel kujul on müügil FIDICu raamatupoes, sh eestikeelsed.
 

 

FIDICu juhend konsultandi valikuks eesti keeles avaldatudHea meel on Teid teavitada, et FIDIC on avaldanud kaasajastatud juhendi ehituskonsultandi valikuks: FIDIC „Guidelines for the Selection of Consultants, second edition 2013". Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidul (EKEL) on tänu Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) ja Riigi Kinnisvara AS (RKAS) toetusele olnud võimalus selle FIDIC juhendi inglisekeelne originaaltekst eesti keelde tõlgituna avaldada.

FIDIC- juhendi konsultandi valiku kohta tõlkis eesti keelde tõlk Eili Heinmets. Kasutusvalmiks loeti see juhend mitmete ekspertide poolt EKEL-ist kui ka mujalt, kusjuures erilised tänud Tiit Massole, Roode Liiasele ja Indrek Tärnole.

Kuna konsultandi valik on üks tähtsamaid tellija poolt tehtavaid otsuseid, oleme kindlad, et leiate mõtteainet ja mitmeid häid juhtnööre oma edukate valikute tegemiseks.

Heaks tavaks on saanud, et FIDICu lepingutingimusi ja juhendmaterjale kasutatakse suuremate riigihangete ja rahvusvaheliste hangete puhul ning see tendents üha süveneb. Loodame, et juhend annab hea tõuke hankeid paremini korraldada, aitab hankijail paremini lahti mõtestada hanke objekti sisu ning tuletada objektiivselt hinnatavaid kriteeriume.

Ka FIDIC on juhendi eestikeelse tõlke heaks kiitnud. FIDICu eestikeelne juhend konsultandi valikuks muutub kõikidele asjast huvitatule kättesaadavaks EKEL, MKM ja RKAS kodulehtedel.

Juhendit saab lugeda siitLugupidamisega,

Mauno Inkinen
Tegevdirektor


Austatud prouad ja härrad!

Eesti majandus näitab elavnemise märke. Suurenevad ka kohalike omavalitsuste võimalused arendada hoonete ja rajatiste ehitustegevust nii eurorahade kui ka mitmete riiklike investeeringute toel. Samas on masu meile näidanud, et oma tegevusi ja kulutusi peab optimeerima.

Üheks abimeheks on siinkohal "Nõustamisteenuste juhend. Hoonete ehitus". Tegemist on maailmas autoriteetse Insenerkonsultantide Rahvusvahelise Föderatsiooni (FIDIC) parima kogemuse põhjal koostatud juhendiga, mis on eesti keelde tõlgitud FIDICu liikme Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidu (EKEL) egiidi all.

Juhend annab selge pildi hoonete ehitusprojektidega seotud nõustamis-(tavakäibes projekteerimis-)teenuste sisust ja mahust kogu projekteerimis- ja ehitusperioodi jooksul. Samuti ettevalmistaval ja ehitusjärgsel ajal. Seega saab juhendit käsitleda põhjaliku mängureeglite komplektina, mille järgimine viib kogu meeskonna - tellija, rahastaja, nõustaja-projekteerija ja ehitaja - optimaalset teed mööda hästitoimiva ning ökonoomselt hallatava hooneni.

Professionaalselt eesti keelde tõlgitud juhendit saab osta EKEList, kellel on müügi ainuõigus. Hind on 20 eurot.
Lisatud on dokumendi sisukord FIDIC Nõustamisteenuste juhendi sisukord.pdf

Lugupidamisega,
Mauno Inkinen
Tegevdirektor


FIDIC vaidluste lahendamise komisjoni Eesti ekspertide nimekiri

- Lembit Talli, SWECO Projekt AS (CV pdf fail)

- Peep Pitsner (CV pdf fail)

- Mait Palts, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda (CV pdf fail)EKEL soovitused FIDIC lepingutingimuste kasutamiseks

EKEL on seisukohal, et Insenerkonsultantide Rahvusvahelise Föderatsiooni (FIDIC) poolt väljatöötatud standardsete lepingutingimuste kasutamine tagab maksimaalselt nii Tellija kui ka Töövõtja huve. Samas peab praeguses majandusolukorras pöörama erilist tähelepanu FIDIC lepingutüübi õigele valikule. FIDIC lepingute järgi konsultatsiooni- ja ehitusprojektide elluviimist on võimalik efektiivsemaks muuta läbi tööde läbiviimiseks kasutatavate lepingutüüpide valiku.

Seoses FIDIC lepinguvormide kasutamisega on erinevate hangete puhul esile kerkinud küsimused millisel juhul kasutada Seadmestamise ja projekteerimise-ehitamise töövõtu tingimusi (nn kollane raamat) ja millisel juhul Ehitustöövõtulepingu tingimusi (nn punane raamat). Nimetatud kahe lepingutingimuste erinevus seisneb selles, et kui esimesel juhul Töövõtja koostab ehitusprojekti ja teeb selle alusel ka seadmestamise ja ehitustööd, siis teisel juhul teeb Töövõtja ehitustööd tellija poolt etteantud ehitusprojekti alusel. Kollase raamatu puhul saab projekti ellu viia ühe hankega, punase raamatu puhul tuleb üldjuhul läbi viia kaks hanget. Eestis on enamkasutatav olnud nn kollane FIDIC, kuna tellijad eelistavad väiksemat hangete arvu (lühemat projekti perioodi) ja koguvastutuse ning riskide projekteerimise- ja ehituskvaliteedi eest jätmist ehitustöövõtjale. Punase FIDIC-u kasutamise populariseerimiseks tuleb ühelt poolt ära kasutada tema eelised kollase FIDICu ees (tellija soovide parem arvestamine, madalam hind) ja teiselt poolt kasutada ära olemasolevad võimalused projekteerimise ja ehitushankesse jõudmise ajavahemiku minimiseerimiseks. Ajavõit kollase FIDIC vormi kasutamisega võib olla näiline, juhul kui vajalik hulk eeltöid on tegemata jäetud.

Miks eelistada nn punast raamatut kollasele:
- ehitustööde maksumus kujuneb ehitusprojekti alusel, mis jätab pakkujatele vähem hälbevõimalusi hinnas, st tellija saab adekvaatsemalt hinnata töövõtjate pakkumisi, mis ei erine ebamäärasuste tõttu hinnas kordades. Samuti võib eeldada, et pakkumised ei sisalda „varu“, mis võib olla põhjustatud ebamäärasusest ja soovist maandada riske;
- konsultantidel puudub huvi madalakvaliteediliste materjalide ja seadmete lülitamiseks projektlahendustesse;
- konsultantide poolt ettevalmistatud ehitusprojekt on põhjalikult läbi mõeldud ja arvestab ka tekkivaid ekspluatatsioonikulutusi (tasuvusanalüüs). Reeglina, kui riigihankemenetluses eelistatakse odavaimat hinda, ei pöörata tähelepanu hilisematele ekspluatatsioonikuludele;
- konsultantide töö väärtustamine ja (seadmetarnijatest) sõltumatute tehnoloogiliste lahenduste garanteerimine;
- Töövõtjate hinnasurve projekteerimis-ehitustöövõtu puhul konsultantidele on suur ja põhjustab konsultantide ahistamist ning ebatervet konkurentsi;
- Töövõtjate poolt pakutav tehnoloogiline lahendus ei pruugi tellijaid rahuldada, mis viib hanke venimiseni ja võimaliku katkestamiseni seoses reaalse tööde kallinemisega.
Kollase raamatu kasutamisel tuleb enne ehitustöövõtu alustamist kindlasti tellida kriitilises mahus konsultatsiooni-projekteerimise töid ehitusettevõtjatest ja seadmetarnijatest sõltumatutelt konsultantidelt. Seda selleks, et hanke käigus ei tekkiks üllatusi, mis mõjutaksid hinda ja ehitusperioodi pikkust ebasoodsas suunas.

Kriitiline maht objektide ja rajatiste konsultatsiooni-projekteerimistöid peaks sisaldama:
- tasuvusuuringut;
- erinevate tehnoloogiliste lahenduste võrdlust;
- reoveepuhastite ja veetöötlusjaamade tehnoloogilist projekti (konkreetsele objektile konkreetses kohas töötatakse välja sobivaim lahendus);
- reoveepuhastite ja veetöötlusjaamade eelprojekte vastavalt valitud tehnoloogilisele lahendusele;
- pumplate dimensioneerimist ja eelprojektide koostamist;
- VK võrkude modelleerimist ja eelprojektide koostamist;

FIDIC erineva lepinguformaadi kasutamisel on tark analüüsida ka majanduskeskkonnast tulenevat mõju erinevate lepingutüüpide kasutamisel.

Eelistades langevas turusituatsioonis kollast raamatut, püütakse ehitustöövõtjate poolt leida väga odavaid tehnoloogilisi lahendusi, mis aga hilisemas ekspluatatsioonis osutavad väga hoolduskulukaks ja pahatihti ka mittetöötavaks. Samas on tellijatel väga raske Töövõtjatega argumenteerida, sest reeglina on materjalid ja seadmed sertifitseeritud ja nende kasutamine lubatud. Tavapäraselt tulevad mitte kõige sobivamad lahendused just seadmetarnijatelt, kelle soov on müüa oma tooteid ja tehnoloogiaid arvestamata optimaalsete vajadustega ka konkreetse projektiga. Lisaks sellele on kollase FIDICU kasutamisel oluline lisakoormus ja tellijatele lisakulu, sh Insenerile läbi selle, et Töövõtjate poolt pakutavad lahendused tuleb hoolikalt läbi vaadata ja tausta uurima enne heakskiidu andmist. Selleks on sageli vaja kaasata erinevate erialade eksperte ning harvad pole ka juhused kus eksperdid pakuvad välja lahendusi, kuid millega oleks pidanud tegelema enne ehitustöövõtjaga lepingu sõlmimist.