ET / RU / EN

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL

Käesoleval nädalal hakkas kehtima standard EVS 911:2018 „Ehituskonsultantide vabatahtliku erialase vastutuskindlustuse lepingute sõlmimine ja sisu“. 

EKEL tegevjuht Kalle Karron ja Läti alaliidu LIKA juhatuse liige Oskars Zivtiņš kohtusid EKELi kontoris Tallinnas, et jagada informatsiooni oma erialaliitudes toimuva kohta ning arutada Euroopa föderatsiooni EFCA liitumisettepanekut.

Alates järgmisest 2019.aastast hakkavad Eestis kehtima uued hoonete energiatõhususe miinimumnõuded. Käesoleva aasta lõpus võetakse riigi poolt vastu mitmed energiatõhususe regulatsiooni täiendused, mis muuhulgas puudutavad ka liginullenergiahoonele esitatavaid nõudeid. 

Seekordses numbris kirjutatakse EKA uuest hoonest, probleemidest ehitusplatsil, tööjõupuudusest ning FIDIC konverentsist. Lisaks saab lugeda, et OÜ Hevac KVJ-insener Albert Rodin pälvis Euroopa alaliidu kõrge tunnustuse.

Juhatuse liikmed Maidu Saar, Johann-Aksel Tarbe ning tegevjuht Kalle Karron kohtusid Berliinis Euroopa ehituskonsultatsiooniettevõtete liitusid koondava föderatsiooni EFCA president Kevin Rudeniga, et arutada koostöövõimalusi ning EKELi võimalikku liitumist Euroopa organisatsiooniga. Kõrgetasemelisel kohtumisel osalesid lisaks president Rudenile veel EFCA juhatuse liige Kimmo Fischer ja peasekretär Jan Van der Putten.