ET / RU / EN

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL

Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit (EKEL) on ehituskonsultatsiooniteenuseid osutavate ettevõtete ühendus, mis on loodud 1994.aastal liikmete ühiste huvide kaitseks ja projekteerimissektori arendamiseks.  Liitu kuulub üle 60 ettevõtte, nii arhitekti- kui inseneribüroo üle Eesti, kokku ligi 700 töötajaga.

EKELi tegevuse eesmärgiks on ehitusvaldkonnaga seotud konsultatsioonitegevuse arendamine ja oma liikmete huvide esindamine.

Oma eesmärkide saavutamiseks EKEL:

  • esindab oma liikmete huve Eesti ehituspoliitika kujundamisel, osaleb ettepanekute esitamises õigusaktide täiustamiseks;
  • loob ja arendab sidemeid välisriikide organisatsioonide ja üksikisikutega, võtab osa rahvusvaheliste organisatsioonide tööst, esindab oma liikmeid Eesti, välisriikide ja rahvusvahelistes organisatsioonides;
  • soodustab liikmetevahelist suhtlemist ja informatsiooni vahetamist;
  • propageerib avatud ja ausate konkurentsipõhimõtete kasutamist;
  • kogub ja analüüsib ehituskonsultatsioonialase ettevõtluse alast informatsiooni;
  • annab välja kogumikke ja trükiseid;
  • organiseerib üritusi, presentatsioone, teabepäevi ning seminare.

EKEL on Euroopa ehituskonsultatsiooniettevõtete liitusid koondava föderatsiooni EFCA, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti Tööandjate Keskliidu liige.


Uuele liitujale

liitumisankeet, liikmemaks 2024