ET / RU / EN

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL

EKEL esindus kohtus 29.mail Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehituse asekantsler Jüri Rassiga, et arutada riikliku ehitisregistri (EHR) toimimisega seotud probleeme. Kokkusaamisel osalesid EKEL poolt Tõnis Tarbe, Kaitis Väär ja Kalle Karron, asekantslerit olid toetamas ehitus- ja elamuosakonna juhataja Karin Sillmann ning EHR ja e-ehituse projektijuht Taavi Jakobson.

EKEL tõi seekord välja ehitusteatise esitamisega seonduva probleemi, kus vastupidiselt seadusandja soovile menetlust lihtsustada 10-päevase tähtajaga, väljastab EHR koheselt teate, et andmed vajavad täiendavat kontrolli kuni 40 päeva. Taavi Jakobsoni sõnul saab selline teade EHRist tulla ainult juhul, kui teatist menetlev omavalituse ametnik võtab ehitusteatise menetlusse, koostab ehitusloa eelnõu ja loob EHRis vähemalt ühe kooskõlastusülesande. Kuna sedalaadi teated tulevad registrist vähem kui 2-minutilise aja jooksul, siis jääb mulje automaatteavitusest, kuid MKMi sõnul pole see automaatteatis, vaid ametniku saadetud sõnum. Seega on probleemi teravik suunatud hoopis suurimate omavalitsuste poole, kus teatiste menetlemisel on selline venitamistaktika kahjuks üpris sagedane. Ehk kui menetleja otsustab, et esitatud ehitusteatis vajab täiendavat kontrolli, siis menetletakse seda kui ehitusluba.

Lisaks ehitusteatise teemale arutati kohtumisel registri toimimist laiemalt ning MKMi sõnul on võetud EHRi arendamine põhjalikult ette. Probleeme on palju - ministeerium püüab ühest küljest jooksvaid tõrkeid likvideerida, teiselt poolt arendada registrit kui tervikut, mis on pikaajaline protsess. EHR on nii andmebaas kui menetluskeskkond, mille mahud pidevalt kasvavad. MKM peab kasutajate poolset tagasisidet ning probleemide esiletoomist arendusprotsessi huvides väga oluliseks.

EKEL ja MKM on leppinud kokku, et paremaks infovahetuseks ning tagasiside saamiseks kohtutakse omavahel perioodiliselt arutamaks mingit konkreetset teemat, mis päevakorral.
 
Lisainfo: Kalle Karron