ET / RU / EN

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL

Dublinis 9.mail toimunud Euroopa ehituskonsultatsiooniettevõtete liitusid koondava föderatsiooni EFCA üldkoosolek kinnitas Eesti erialaliidu EFCA täisliikmeks. Aastakoosolekul osalesid EKELi juhatusel liige Maidu Saar ja tegevjuht Kalle Karron.

EFCA president Kevin Rudden väljendas Eesti liikmeks saamise üle heameelt ning avaldas lootust heale koostööle. Kõnelused Eesti liitumise osas kestsid ligi aasta, EKEL on Euroopa föderatsiooni 27. liige.

EFCA on asutatud 1992.aastal ning ühendus on seadnud endale eesmärgiks, et liidus oleks esindajaid igast Euroopa liikmesriigist. EFCA aastakoosolekute vahelisel ajal käivad koos erinevad töörühmad, juhatus teeb muuhulgas lobitööd Euroopa parlamendis ja komisjonides tõstatatud eelnõude koostamisel. Lisaks kogutakse statistilisi andmeid ning koostatakse perioodilist Barometeri-nimelist kokkuvõtet Euroopa ärikeskkonna ja turu kohta. Barometer annab ülevaate ohtudest ja soovitused tuleviku väljavaadetele (n. turgude jahenemine, probleemid, madal kasum, tööjõu puudus jne.) Samuti koostatakse liikmete ideede põhjal tuleviku nägemust (Future Trends). EFCA juures töötab noorte inseneride programm ning ühendus annab välja iga-aastast “Young Professional” tiitlit.

Lisaks EFCA liikmelisusele on EKEL insenerkonsultantide maailmaühenduse FIDIC liige alates 1995.aastast.

Uudis uute liikmete kohta EFCA veebilehel:
GAM in Dublin welcomes two new members
http://www.efcanet.org/News/Detail.aspx?id=4077


EFCA kohta saab lugeda:
http://www.efcanet.org/Home.aspx

Eesti on EFCA liige
Fotol (vaskult): EKEL juhatuse liige Maidu Saar, EFCA president Kevin Rudden, EKEL tegevjuht Kalle Karron