ET / RU / EN

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL

Kohtumisel räägiti hangete korraldamisest ja projekteerimistööde juhtimisest, peatuti geoloogia teemadel ning noorte teedeinseneride vähese järelkasvu problemaatikal. Maanteeamet tutvustas oma uut struktuuri ning rääkis tulevikuplaanidest.


Peamiste struktuurimuudatustena on loodud strateegilise planeerimise teenistus ning hoolde-ja ehitusvaldkond on liidetud teehoiuteenistuseks. Loodud struktuur toetab Maanteeameti hinnagul paremini põhiprotsessi toimimist ja teenusekeskset lähenemist, muudatuse juures on oluline kliendifookus.

Osapooled peatusid pikemalt hangete temaatikal. EKELi hinnagul ei ole projekteerimise hankimine üksnes madalaima hinna alusel jätkusuutlik, sest see ei toeta kvaliteedi tõusu. Väärtuspõhisust ei ole Maanteeamet seni oma hangetes kasutanud, on proovitud osalist tunnipõhist hankimist, kuid see ei olnud edukas. Samas kinnitasid pooled, et projektide parem kvaliteet on mõlemapoolsetes huvides. Lepiti kokku, et hankimise kvaliteedi tõstmiseks moodustatakse ühine hangeteteemaline töörühm, kes alustab tööd sügisel.

Veel leiti, et projekteerimiseks vajalikku ettevalmistusaega on tarvis pikendada, praegu jäetakse projekteerimiseks liiga vähe aega. Noorte inseneride järelkasvu osas lepiti kokku, et tehakse eriala tutvustamisel ning koolide külastamisel koostööd.

Kohtumisel osalesid EKELi poolt juhatuse esimees Tiit Kerem (Inseneribüroo Telora OÜ), EKELi liikmed Indrek Oden (Roadplan OÜ) ja Mairolt Kakko (REIB OÜ) ning tegevjuht Kalle Karron.
Maanteeametit esindasid peadirektor Priit Sauk, Strateegilise planeerimise teenistuse direktor Martin Lengi, Teehoiu teenistuse direktor Raido Randmaa, Taristu arendamise osakonna juhataja Andres Urm, Teehoiu arendamise osakonna juhataja Janek Hendrikson ja osakonna juhtivinsener Taavi Tõnts ning Ida teehoiu osakonna juhataja Anti Palmi.