ET / RU / EN

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL

Euroopa ehituskonsultatsiooniettevõtete liitusid koondava föderatsiooni EFCA kaks korda aastas läbiviidavas uuringus “EFCA Barometer” osalesid esmakordselt ka EKELi liikmesettevõtted. Kevadel saadud EFCA liikmelisus võimaldab näha, milline on Eesti positsiooni muu Euroopaga võrreldes.Uuringu tulemused näitavad, et 2019 sügisperioodi üldiseks trendiks on Euroopa ehituskonsultatsiooni turu kiire kasvu aeglustumine ning ettevõtete kasumlikkuse vähenemine. Peamisteks väljakutseteks on endiselt madalad tasud ja töötajate puudus, samuti digitaalsed muutused. Eesti projekteerimisturu positsioon uuringus osalenud 27 Euroopa riigi seas paistab tugev keskmine.

Uuringu tulemused on näha siin: https://www.efcanet.org/news/european-consulting-engineering-market-descent-peak-and-growing-challenges


EKEL on EFCA täieõiguslik liige alates 09.05.2019.a.
EFCA on tegutsenud alates 1992. aastast, esindades 28 erialaliitu 28st Euroopa riigist
EFCA koostab muuhulgas perioodilist Baromeetri-nimelist kokkuvõtet Euroopa ärikeskkonna ja turu kohta
EFCA Barometer_autumn 2019.pdf