ET / RU / EN

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL

EKELi ning projekteerimissektori teiste erialaliitude poolt Vabariigi Valitusele edastatud ettepanekud on leidnud riigisektori tellijate toetust. Riigi Kinnisvara ja Maanteeamet on kinnitanud, et jätkatakse plaanitud investeeringuid, millele lisatakse vahendeid lisaeelarvest ning Euroopa struktuurfondist.


EKEL peab oluliseks, et riik suurendaks majanduse langusfaasis investeeringuid eesmärgiga stabiliseerida olukorda turul, elavdada majandust ning vähendada negatiivse majandustsükli mõjusid. Riigi Kinnisvara toetab uute riiklike projektide algatamise ettepanekut, samuti olemasoleva Riigi Kinnisvara hallatava vanema kinnisvarafondi kordategemist. 
 
Lisaks on RKAS valmis kaaluma vaheakteerimise võimalust, kui koostööpartnerid selleks ettepaneku teevad. Samuti ei rakendata eriolukorrast tingitud ning põhjendatud juhtudel lepingulisi sanktsioone.

Loe rohkem:
https://www.rkas.ee/et/uudised/riigi-kinnisvara-toetab-erialaliitude-ettepanekuid-projekteerimis-ja-ehitusettevotete