ET / RU / EN

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL

EKELi liikmete üldkoosolekul tehti kokkuvõtteid eelmisest aastast, kinnitati tegevuskava ja eelarve uueks perioodiks ning valiti uus juhatus.

Avakõnega esines Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehituse asekantsler Jüri Rass, rääkides ministeeriumi peamistest eesmärkidest ja väljakutsetest ning koostööst ehitussektoriga.

Varssavis töölähetusel viibinud EKELi juhatuse esimees Tiit Kerem avas üldkoosoleku videotervitusega. Juhatuse aseesimees Keijo Vaher andis ülevaate eelmise perioodi tegevustest ning tegevjuht Kalle Karron tõi välja liidu majandustulemused 2019.aastal ja tutvustas käesoleva aasta eesmärke.

Olulise päevakorrapunktina toimus uue juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine. EKEL juhatusse valiti järgnevaks kaheks aastaks: Keijo Vaher (Sweco Projekt AS), Merike Rannu (KOKO arhitektid OÜ), Ahti Lääne (EstKonsult OÜ), Oliver Napits (Inseneribüroo Telora OÜ), Johann-Aksel Tarbe (Arhitekt Tarbe OÜ), Virgo Sulakatko (Novarc Group AS), Maidu Saar (TARI AS), Siim Rõõmus (K-Projekt AS) ja Andres Piirsalu (Entec Eesti OÜ).
Revisjonikomisjoni kuuluvad: Veiko Veerpalu (T-Model OÜ), Aivar Klaasen (A.V.R. Projekt OÜ) ja Sulev Leoste (Contactus AS).

Üldkoosoleku lõpetas ettekandega “Majandusest heitlikel aegadel – 2020 ja edasi” Lauri Matsulevitš Eesti Pangast.

EKEL aastakoosolek
Fotod: Raul Mee