ET / RU / EN

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL

Et ehituskonsultatsiooniteenuste hangete kvaliteet tõuseks, peab tegema hankeid lähtudes pakkuja väärtusest, mitte kõige odavamast hinnast.

Hankijail on vaja ümber hinnata senised, üksnes pakkumuse hinnal põhinevad ehitus­konsultantide hankimise meetodid ning rakendada pakkumuste hindamisel lisaks ka kvalitatiivseid hindamiskriteeriume.

Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit on viimase aasta jooksul teinud suuremate riigisektori hankijatega tihedat koostööd, teinud ettepanekuid ning andnud soovitusi kvaliteedikriteeriumite rakendamise osas. Peatselt on liidu poolt valmimas juhend hindamiskriteeriumite rakendamiseks ehituskonsultatsiooniteenuste hangetel.

Loe artiklit "Tellijal on võimalus tõsta hanke kvaliteeti" EhitusESTist https://ehitusest.ee/uudis/2020/11/25/tellijal-on-voimalus-tosta-hanke-kvaliteeti/