ET / RU / EN

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL

EKELi liikmete üldkoosolekul tehti kokkuvõtteid eelmisest aastast, kinnitati tegevuskava ja eelarve uueks perioodiks. Grupiarutelud keskendusid projekteerimis- ja ehitussektori hetkeolukorrale ning tuleviku väljavaadetele.  


Tervituskõnega esines Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehituse asekantsler Jüri Rass, rääkides ehituse pika vaate sektoriülesest kokkuleppest. Juhatuse esimees Keijo Vaher rääkis EKELi eesmärkidest ning tegevjuht Kalle Karron andis ülevaate eelmise perioodi tegevustest, esitles liidu 2020.aasta majandustulemusi ja tutvustas käesoleva aasta plaane.

Üldkoosoleku teise poole avas Kaspar Oja Eesti Pangast, esitledes värsket majandusprognoosi. Seejärel toimunud grupiarutelude keskne küsimus oli, kuidas tulla toime olukorras, kus sõnumite ja tuleviku osas valitseb suur ebaselgus. Lühikese aja jooksul räägitakse kriisist ja buumist ehitussektoris. Arutleti, milline võiks olla EKELi sõnum riigile ning mida saab liit ise ära teha, et ettevõtetes oleks tagatud projektide stabiilne kõrge kvaliteet ning kasutada parim tööjõud.

Arutelu juhtis Riigi Kinnisvara AS kinnisvaraarenduse direktor Mihkel Mäger.