ET / RU / EN

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL

EKEL saatis Vabariigi Valitsusele pöördumise palvega sõja negatiivsete mõjude leevendamiseks suurendada riigipoolseid investeeringuid projekteerimis- ja ehitussektorisse.
Olukorras, kus sõjast tuleneva ebakindluse tõttu langeb eratellimuste maht märgatavalt, on avaliku sektori tellijatel võtmeroll ehitustegevuse töös hoidmisel. Tänases situatsioonis on oluline, et riik võtaks käesoleva aasta lisaeelarve koostamisel arvesse kõik võimalused investeeringutega jätkamiseks hoonete ja rajatiste vallas, kasvatades varem kavandatud investeeringute mahtu vähemalt 15% võrra.

Pöördumist saab lugeda siin:

Pöördumine EKEL 24.03.2022