ET / RU / EN

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL

EKEL korraldab 26.aprillil projekteerija vastutuse veebikoolituse, kuhu on osalema oodatud projekteerijad, ehitiste tellijaid, ehitusettevõtjad, kindlustusmaaklerid, kindlustusandjad ning teised huvitatud.
Koolitus toimus esmakordselt 2021.aasta lõpus ning positiivse tagasiside ja suure huvi tõttu toimub aprillis korduskoolitus. Koolitusel räägitakse: milles seisneb projekteerija vastutus, kui pikk on projekteerija vastutuse aeg, milles saab ehitusprojekti viga seisneda, kuidas tuleks määrata puudusega seoses tekkiva kahju suurust jne. Lisaks tehakse ülevaade enim vaidlusi põhjustavatest asjaoludest ning räägitakse, kuidas lepinguga vastavaid riske maandada, samuti vastutuse kindlustamisest.

Lektorid on vandeadvokaadid Kristjan Tamm ja Karl Haavasalu ning vastutuskindlustuse valdkonnajuht Argo Argel. Koolitusel osalejad saavad 3,2 (TP) Ehitusinseneride Liidu täiendõppe punkti.