ET / RU / EN

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL

Euroopa ehituskonsultatsiooniettevõtete liitusid koondav ühendus EFCA, kuhu kuulub ka EKEL, kuulutas välja traditsioonilise “Future Leaders” konkursi.

Nii Eestis kui kogu Euroopas on noorte ehitusinseneride puudus. Konkursiga soovitakse tõsta esile noori talente ja näidata, et ehituskonsultandi eriala saab olla atraktiivne ja ühiskonnas tunnustatud. Seni ei ole Eestist kandidaate EFCA FL konkursile esitatud, kuid sel korral loodame väga, et Eestist osaleks 1-3 noort ehitusinseneri/arhitekti. Sektorile tähelepanu saamiseks ning noorte meelitamiseks on see väga oluline. Kindlasti töötab Eesti projekteerimisettevõtetes nii mõnigi kuni 35.aastane noor andekas tulevikujuht. Vaadake palun enda ümber ja olge julged esitama. Kandideerimise tähtaeg on 31. märts 2023.

 

Konkursi võitja kutsutakse juunikuus 2023 Istanbulis toimuvale EFCA konverentsile täielikult EFCA kulul. Teine ja kolmas koht saavad üritusel osalemiseks 500 euro suuruse toetuse. Lisaks valib žürii välja veel mitmed kandidaadid, kes saavad erilise tunnustuse ning nende nimed ja projektid avaldatakse EFCA veebilehel. Kindlasti saavad Eesti kandidaadid tähelepanu ka Eesti meedias.
Inspiratsiooni saamiseks saab vaadata eelmise aasta konkursi võitnud Federico Foria videot: https://www.youtube.com/watch?v=jIYbFOuRMno

 

Kandidaadi hindamiskriteeriumid on:
· Haridus/koolitused, töö/äri staatus, auhinnad (osakaal 10%)  
· Tehnilised oskused/saavutused (25%)
· Sotsiaalne ja ühiskondlik panus (15%)
· Juhtimisoskused/saavutused/positsioon (40%)
· Esitluse kvaliteet (10%)

 

Esitada tuleb:
Osa A. TÖÖANDJA SOOVITUSKIRI
Kandidaadi ülesseadmise motivatsioon (näiteks kandidaadi isikuomadused, panus ja roll konkreetses projektis, suhtlemime kliendi/lõppkasutajaga, kandidaadi juhtimispotentsiaal)

 

Osa B. KONKREETNE PROJEKT
· B.1 Projekti kirjeldus
· B.2 Projekti uuenduslikkus
· B.3 Kandidaadi roll projektis ja konkreetne panus sellesse
· B.4 Suhtlemine kliendi/lõppkasutajaga
· B.5 Kirjeldage projekti lõpptulemusi ja kasu kliendile/lõppkasutajale

Osa C. KLIENDI HINNANG KANDIDAADILE
(klient kirjeldab, milline oli suhtlus kandidaadiga projekti ajal ja hindab selle tulemuslikkust, sealhulgas suhtlemisoskust)

Osa D. Kandidaadi CV

 

EFCA FL-võistluse ametliku teadaande koos vastava taotlusvormiga leiab siit: https://www.efcanet.org/news/announcement-efca-future-leaders-competition-2023

Lisainfo: Kalle Karron