ET / RU / EN

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL

EKELi ärihommik toimus seekord Roadplan OÜ büroos, kus oli külaliseks Tallinna Keskkonna- ja kommunaalameti uus juhataja Jaan Tarmak.
 
Uus juht näeb ametil suurt arenguruumi, vaja on teha ameti töös muutusi. Oluline on linnaruumi kvaliteet, liiklusruumi ümberjagamine. On olemas poliitiline huvi, mitte ehitada pelgalt taristut, vaid luua kvaliteetset linnaruumi, mille üheks osaks on autoliiklus. Eesmärgiks ruumipõhine lähenemine, mitte teede-tänavate põhine. Ameti juhi sõnul on linn ka valmis kvaliteetse tulemuse eest rohkem maksma. Üheskoos vahetati mõtteid koostöövõimaluste üle.
 
EKELi ärihommikud on liikmetevaheline suhtlusvorm, kus käiakse korda-mööda üksteisel külas, arutatakse mõnel aktuaalsel teemal, vahetatakse mõtteid ning kohtutakse mõne olulise eksperdiga.