ET / RU / EN

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL

EKELi liikmete üldkoosolekul tehti kokkuvõtteid eelmisest aastast, kinnitati uue perioodi tegevuskava ja eelarve.

Külalisena tervitas koosolekut Ehitusettevõtjate Liidu juhatuse liige Ivo Volkov. EKELi juhatuse esimees Ragnar Jõesaar tegi kokkuvõtte eelmise perioodi tegevustest ning tegevjuht Kalle Karron tõi välja 2022.aasta majandustulemused ja tutvustas käesoleva aasta eesmärke ning tegevuskava. Grupiaruteludes toodi välja suurimad probleemid ning otsiti neile lahendusi.
Ettekandega “Majandusest 2023 ja edasi” esines Lauri Matsulevitš Eesti Pangast. 

Fotod: Raigo Pajula