ET / RU / EN

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL

Euroopa ehituskonsultatsiooniettevõtete liitusid koondava föderatsiooni EFCA liikmete iga-aastane suursündmus toimus seekord Roomas. Eestit esindas EKELi tegevjuht Kalle Karron.


Esimesel päeval, 31.mail toimunud konverents kandis pealkirja “Delivering climate resilience” tõstatades küsimuse, milliseid väljakutseid esitavad ehituskonsultantidele Euroopa rohepööre, digitaliseerimine ning ühtlustatud standardid?
Digitaliseerimisest rääkides peatuti lisaks BIMile ka tehisintellekti (AI - Artificial Intelligence) rollil ja võimalustel kliimamuutuste lahendustes projekteerimisetapis. Leiti, et kuigi tehisintellekt aitab teatud tööülesandeid automatiseerida, on ehitusinseneri vaimne võimekus ning looming töö tegemisel äärmiselt tähtis, mida tehisintellekt asendada ei suuda.
Rohepöörde kontekstis arutati, millised on inseneeria vastused kliimamuutustega võitlemisel ning kuidas saab EFCA aidata insenertehnilisi lahendusi siduda EL poliitikatega, et toetada ehitusinsenere üle Euroopa.
Oluline osa oli Ukraina ülesehitamise teemadel – millised on Euroopa projekteerimisettevõtete võimalused Ukraina ülesehitamist toetada ning kuivõrd pakuvad poliitikad, standardid, finantstingimused ja õiguslik raamistik sellele tuge.

Teisel päeval, 1.juunil toimunud EFCA liikmete aastakoosolekul tegi lahkuv president Benoît Clocheret kokkuvõtte eelmisest aastast ning andis seejärel juhtimise üle uuele presidendile Ines Fergusonile. Üldkoosolek kinnitas tegevuskava ja eelarve uueks perioodiks ning valis uusi juhatuse liikmeid. Arutati EFCA ja FIDICu uue koostöölepingu üle ning EFCA komiteed ja töörühmad rääkisid oma tegevusest. Koosoleku lõpus esines ettekandega “Future Leaders” konkursi võitja noor ehitusinsener Anders Høie Norrast.

Üldkoosoleku kohta saab lisaks lugeda: https://www.efcanet.org/index.php/news/new-efca-president-elected-2023-2026-mandate
Konverentsi info on: https://www.efcagamrome2023.net/
“Future Leaders” konkursi kohta saab lugeda: https://www.efcanet.org/index.php/news/efca-announces-future-leader-year-2023

Järgmisel 2024.aastal toimub EFCA üldkoosolek ning aastakonverents Madriidis.
Lisainfo: Kalle Karron

EFCA koduleht: https://www.efcanet.org/