ET / RU / EN

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL

EKELi ärihommikul Tarcon OÜs räägiti ehituse digitaliseerimisest. Külalisena tutvustas Ingmar Aija digilahendusi taristuehituses, sealhulgas Infrakiti võimalusi.
Vabas aruteluringis otsiti võimalusi, kuidas parandada koostööd taristuobjektide tellijate ja ehitajatega, et ehitiste rajamise protsessi sujuvamaks ja efektiivsemaks muuta. Osalejad said tutvuda VREX virtuaalreaalsuse tarkvaraga ning proovida VR prille. 
 
EKELi ärihommikud on liikmetevaheline suhtlusvorm, kus käiakse korda-mööda üksteisel külas, arutatakse mõnel aktuaalsel teemal, vahetatakse mõtteid ning kohtutakse mõne olulise eksperdiga.