ET / RU / EN

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL

EKEL tähistas oma juubelit piduliku koosviibimisega Proto keskuses, kuhu olid kohale tulnud nii EKELi liikmed kui ka külalised teistest ehituse erialaliitudest.


Peokõnedes meenutati liidu loomise algusaastaid, jagati kiidusõnu ning rõõmustati edusammude üle. Olulise panuse eest liidu arengusse pälvisid tunnustuse Indrek Tärno ja Heiki Meos, samuti EKELi varasemad juhatuse esimehed Tiit Kerem, Merike Rannu, Maidu Saar ning Keijo Vaher.

EKELi tegevjuht Kalle Karron tõi oma sõnavõtus välja, et 30 aastat tagasi liiduga ühinenud ettevõtetest on arvestatav tuumik tänaseni alles. “Lojaalseid liikmeid on EKELis palju ja me hindame seda väga”, ütles ta.


Arhitektide Liidu president Andro Mänd märkis oma kõnes, et nii mõnigi EKELi arengusse panustanud arhitekt on ka Arhitektide Liidu tegevustes aktiivne.
Ehitusinseneride Liidu juhatuse esimehe Andres Piirsalu sõnul on liitudevaheline koostöö väga hea, sest ollakse väljas ühise asja nimel.

“Ülikool koolitab ehitusinsenere stabiilses mahus, kuid eriala populariseerimise eest tuleb seista kogu sektoril“, toonitas professor Jarek Kurnitski Tallinna Tehnikaülikoolist. “Vaja on välja tuua ehitusinseneride adekvaatne palgastatistika, sest avalikkuses leviv info näitab  tegelikkusest väiksemaid palganumbreid, mis ei mõju noortele atraktiivselt”, lisas ta.

Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit asutati 1994.aastal ning liitu kuulub hetkel 64 ettevõtet, nii arhitekti- kui inseneribürood, kokku ligi 800 töötajaga.

Fotod: Raul Mee