ET / RU / EN

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL

Aastaraamat sisaldab infot EKELi liikmete kohta, lisaks sektorit iseloomustavaid statistilisi arvnäitajaid ning artikleid aktuaalsetel teemadel. EKEL on kogunud statistikat ning andnud oma traditsioonilist aastaraamatut välja juba 30 aastat, alates liidu loomisest 1994.aastal.