ET / RU / EN

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL

Konkursiga soovitakse tõsta esile huvitavaid hooneid ja rajatisi ning tunnustada arhitekte ja ehitusinsenere, kelle loomingu tulemusena need ehitised on valminud. Konkursi eesmärk on aidata kaasa ehituskonsultatsiooniteenuste kvaliteedi, projekteerimisettevõtjate maine ning tellijate teadlikkuse tõusule.

Konkursile saab esitada ehitisi (hooneid ja rajatisi), mis on Eestis registreeritud ettevõtte poolt projekteeritud. Ehitis peab olema valmis ehitatud ja tellijale üle antud perioodil 02.09.2019 kuni 01.09.2020 
Hinnatakse projekti terviklikkust sh. objekti projekteerimise professionaalsust, kvaliteeti, innovaatilisust, esteetilist sobivust ümbritsevasse keskkonda, ehitise funktsionaalsust, ökonoomsust ning teisi asjaolusid, mis on konkreetse ehitise puhul lõpptarbija jaoks olulised, samuti realiseeritud lõpptulemust.

Konkursile esitatud projektide hulgast teeb eelvaliku 9 liikmeline EKELi juhatus, esitades mõlemas kategoorias (ehitised ja rajatised) 3 kuni 7 nominenti hindamiseks ning valiku tegemiseks võistluse žüriile.

Konkursi žürii on 5 liikmeline.
 Esitatud nominentide hulgast valib žürii välja “Aasta Ehitusprojekt 2020” konkursi võitja, andes oma hääle parimale terviklahendusele. Võitja valitakse kahes kategoorias: “Parim hoone ehitusprojekt 2020” ning “Parim rajatise ehitusprojekt 2020”.
Lisaks saavad konkursile esitatud projektid kandideerida Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eriauhinnale, mis antakse parimale digitaalse innovatsiooni projektile.

Konkursi tingimused leiab siit ja registreerimisankeedi siit

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 07.oktoober 2020.a.