ET / RU / EN

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL

Aastaraamat sisaldab infot EKELi liikmete kohta, samuti artikleid ning sektorit iseloomustavaid statistilisi arvnäitajaid. EKEL on kogunud statistikat ning andnud oma traditsioonilist aastaraamatut välja alates liidu loomisest 1994.aastal.


EKELi juhatuse liige Maidu Saar ja tegevjuht Kalle Karron osalesid 23.aprillil toimunud Eesti, Läti ja Leedu ehituskonsultatsiooniettevõtete liitude veebikohtumisel.

EKELi ja Transpordiameti juhtide veebikohtumisel räägiti hangete korraldamisest, uuringumahtudest ja täitmistagatistest. Peadirektor Kaido Padar tutvustas ameti uut struktuuri ning tulevikuplaane. “Lähiaastatel panustame projekteerimisse oluliselt. Tahame kriisi ajal suurte teeprojektidega edasi minna, toetades majandust ja ehitussektorit”, sõnas Padar.  

EKELi kontoris toimunud kokkusaamisel vahetati infot ning arutati projekteerimissektori murede ja väljakutsete üle. Kohtumisel osalesid Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas, EKELi juhatuse esimees Keijo Vaher ja tegevjuht Kalle Karron.

Teamsi keskkonnas toimunud Euroopa erialaliitusid ühendava föderatsiooni EFCA direktorite ja tegevjuhtide korralisel koosolekul arutati muuhulgas tarkvara pakkujate kõrgete hindade ning monopoolse seisundi üle Euroopas. Eesti poolt osales EKELi tegevjuht Kalle Karron.