ET / RU / EN

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL

Seekordsest numbrist saab lugeda aasta puitehitise konkursist, Tallinn-Tartu maantee ehitusest, EKELi koroonamõjude uuringust ning eesootavast erialaliitude konverentsist Ehitus 2021+ ning auhinnagalast. 

Aasta Ehitusprojekt 2020 tiitlile kandideerib 14 hoone ja 5 rajatise ehitusprojekti.

Konkursi tulemusena selgitatakse välja parima hoone ning parima rajatise ehitusprojekt. Kandidaate saab esitada kuni 7.oktoobrini 2020
Lisaks saavad konkursile esitatud projektid kandideerida Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eriauhinnale, mis antakse parimale digitaalse innovatsiooni projektile.

1.septembil jõustus standard EVS 937 “Ehituse koguriskikindlustuse lepingute sõlmimine ja sisu”. Standardit tutvustaval koolitusel räägitakse ehituse koguriskikindlustuse olemusest, probleemidest varakindlustuse võtmes, samuti vastutuskindlustustusest.

Seekordsest numbrist saab lugeda EAL uuest juhist, standardi EVS 915 koolitusest, aasta ehitusprojekti ja aasta ehitaja konkurssidest, Elva uuest linnaruumist ning teadmistepõhise ehituse konverentsist.