ET / RU / EN

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL

Pidulik koosviibimine toimus Arvo Pärdi Keskuses Laulasmaal, kuhu olid EKELi liikmed tervitama tulnud ka külalised teistest erialaliitudest.


Aastaraamat sisaldab infot EKELi liikmete kohta, samuti artikleid ning sektorit iseloomustavaid statistilisi arvnäitajaid. EKEL on oma traditsioonilist aastaraamatut välja andnud alates liidu loomisest 1994.aastal, seega tähistab käesolev kogumik koos EKELiga oma 25. tähtpäeva.

Ministeeriumite ühishoones toimunud kohtumisel osalesid EKELi poolt juhatuse liikmed Merike Rannu ja Riho Milva, EKELi liige Taavi Sadam ning tegevjuht Kalle Karron. MKMi Teedetalitust esindasid juhataja Julia Bergštein ja peaspetsialist Pavel Karev. Peamise teemana käsitleti teede valdkonna õigusaktide uuendamist. 


Digitaalehituse klastri initsiatiivil toimunud kokkusaamisel arutati standardi EVS 932 potentsiaalse muutmise vajadust, et see käsitleks mudelprojekteerimise teemat sisukamalt. Arutati, kuidas oleks võimalik paremini ühtlustada ehitusprojekti standardi sisu ning mudelprojekteerimise nõudeid.


Aasta Ehitusprojekt 2018 ja Aasta Ehitusinsener 2018 konkursside nominendid ja võitjad kuulutati välja kahe liidu ühisel auhinnagalal Tööandjate majas.