ET / RU / EN

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL

17.aprillil toimus Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidu liikmete aastakoosolek, kus tehti kokkuvõtteid eelmisest aastast ning kinnitati tegevused ja eelarve uueks perioodiks. 

Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit tähistas 25 tegutsemisaasta täitumist piduliku koosviibimisega Arvo Pärdi Keskuses Laulasmaal.

Pidulik koosviibimine toimus Arvo Pärdi Keskuses Laulasmaal, kuhu olid EKELi liikmed tervitama tulnud ka külalised teistest erialaliitudest.


Aastaraamat sisaldab infot EKELi liikmete kohta, samuti artikleid ning sektorit iseloomustavaid statistilisi arvnäitajaid. EKEL on oma traditsioonilist aastaraamatut välja andnud alates liidu loomisest 1994.aastal, seega tähistab käesolev kogumik koos EKELiga oma 25. tähtpäeva.

Ministeeriumite ühishoones toimunud kohtumisel osalesid EKELi poolt juhatuse liikmed Merike Rannu ja Riho Milva, EKELi liige Taavi Sadam ning tegevjuht Kalle Karron. MKMi Teedetalitust esindasid juhataja Julia Bergštein ja peaspetsialist Pavel Karev. Peamise teemana käsitleti teede valdkonna õigusaktide uuendamist.