ET / RU / EN

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL

Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidu (EKEL) uue juhatuse esimesel koosolekul valisid liikmed endi hulgast juhatuse esimeheks Sweco Projekt AS tegevjuhi Keijo Vaheri ning aseesimeheks KOKO arhitektid OÜ tegevjuhi Merike Rannu.

15. juunil 2020 avaldati EVS Teatajas standardi EVS 915 „Ehitiste projekteerimise ja ehitustööde riigihangete korraldamine“ uustöötlus. Standardisarja koostamist juhtisid Eesti Ehituskonsultatsiooni­ettevõtete Liit (EKEL) ja Eesti Ehitusettevõtjate Liit (EEEL) koostöös erinevate huvigruppidega.


EKELi liikmete üldkoosolekul tehti kokkuvõtteid eelmisest aastast, kinnitati tegevuskava ja eelarve uueks perioodiks ning valiti uus juhatus.

Radisson Blu Olümpia hotelli konverentsikeskuses toimunud aastakoosolekul valisid EKELi liikmed uue juhatuse.

EKELi liikmesettevõtted osalesid taaskord üleeuroopalises EFCA Baromeetri uuringus. Seekord näitavad tulemused, et COVID-19 pandeemia on Euroopa ehituskonsultatsiooni turgu oluliselt mõjutamas. Uuring toob välja ka Eesti positsiooni muu Euroopaga võrreldes.