ET / RU / EN

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL

Läti Vabariigis, Riias 19.oktoobril 2006 toimunud Balti riikide projekteerimisbüroode liitude nõupidamisel, millest võtsid osa Eesti Projektbüroode Liidu (EPBL) tegevdirektor Mauno Inkinen ja EPBL juhatuse liige / SWECO Eesti AS juhatuse esimees Aarne Eipre, arutati aasta jooksul ehitusvaldkonnas toimunud muutusi Lätis, Leedus ja Eestis ning Balti riikide tulevikutrende ehitiste projekteerimisel ja /või ehitamisega kaasnevate teenuste osutamisel.

Nõupidamisest osavõtjatele tutvustati Berga Bazars ja hotelli Bergs renoveerimisega seonduvat, samuti kavandatavaid suurprojekte (Rahvusraamatukogu, -muuseum, -kontserdihall)spetsiaalselt projekteerimiseks, ehitamiseks ja haldamiseks moodustatud riiklikus arhitekti- ja inseneribüroos "New 3 brothers".

Kõik osapooled tõdesid vajadust Balti projektbüroode liitude tihedama koostöö järele. On kavandatud, et regulaarsed projektbüroode liitude esindajate nõupidamised hakkavad toimuma 3x aastas, so kord aastas igas Balti vabariigis ja et kohtumisteks valmistatakse ette põhjalik kava.

Eesti projekteerijate kasvav huvitatus Läti ja Leedu projekteerimisturul teenuste osutamise järele on seotud ka nende vabariikide suurema turuga ja teenuste osutamise tunduvalt kõrgemate hindadega.

Ka uuel loodaval SWECO Projekt AS-il on suured laienemishuvid/ärihuvid Lätis ja Leedus.

 

Maailma suurim intellektuaalne tootmisharu, projekteerimine, kujundab oluliselt meid ümbritsevat, kasvatades ühiskonna jätkusuutlikkust, säästlikkust ja turvalisust. Nende eesmärkide saavutamine rajaneb teadmistel ja kogemustel ning oluline osa on rahvusvahelisel koostööl.

 

Ärinime Sweco Projekt AS all alustab tööd projektbüroode ETP Grupp, Eesti Projekt ja Sweco Eesti ühinemise tulemusel loodud Eesti ja Baltikumi suurim projekteerimisfirma. „Ühinemisläbirääkimised ja kogu protsess olid keerukad firma aktsionäridele ja erakordsed juriidilise teostuse poolest seda nõustanud Alvin, Rödl&Partner Advokaadibüroole. Uus firma kannab endas meie tublide töötajate aastakümnetega loodud töökultuuri ja oskusi. Kleintidele ja partneritele muutub kättesaadavaks Põhjamaade suurima projekteerimiskontserni Sweco AB laialdane oskusteave arhitektuuri, tehnoloogia, keskkonna- ja infrastruktuurirajatiste projekteerimisel” ütles Sweco Projekt juhatuse esimees Aare Uusalu.

 

Töötajad saavad mitmekülgsed võimalused koolituseks ja erialaseks arenguks ning väljakutse töötamiseks huvitavates rahvusvahelistes projektides. Projekteerijad jäävad käesoleva aasta lõpuni oma praegustesse büroodesse Narva maanteel, Kadaka teel ja Toompuiesteel. Uueks asukohaks saab Sõpruse Ärimaja Mustamäel, kus luuakse kõik tingimused loominguliseks tööks ja firma edasiseks laiendamiseks.

 

Sweco Projekt kuulub üle 4500 töötajaga Sweco AB projekteerimisfirmade kontserni (www.sweco.ee).

 

Täiendav info:
Aare Uusalu
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Tel 501 4861


Lugupidamisega,
Mauno Inkinen
Tegevdirektor
Eesti Projektbüroode Liit (EPBL)
Tel 660 4795
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
www.epbl.ee

 

EPBL pressiteade

Eesti Projektbüroode Liidu (EPBL) aastakoosolek toimus tähelepanuväärsel päeval, so 22.04.2010 (NATO üritus Tallinnas) Eesti Rahvusraamatukogus.

Aastakoosoleku tervituskõnega esines insener Tiit Masso, kes tutvustas EPBL-is tõlkimisel olevat Rahvusvahelise Insenerkonsultantide Föderatsiooni (FIDIC) Nõustamisteenuste (projekteerimise) juhendit. Kvaliteetne ehitusprojekt eeldab seda, et kõik on vastastikku erinevate erialade poolt läbi kontrollitud ja kõik asjad klapivad omavahel kokku. Eesti projekteerimisturg on Metsik Lääs või Metsik Ida. Tellija on segaduses ega tea kust otsida õiget projekteerijat. Seetõttu taoline FIDIC projekteerimise juhend tuleb viia kõikide tellijateni.

Olukorrast projekteerimissektoris rääkis juhatuse esimees Andres Saar Nord Projekt AS-ist. Andres Saar selgitas et sektoris on olnud taandareng hullem kui me oma halvimas prognoosis oodata oskasime. Projekteerimisfirmade käibed on kahe aasta jooksul vähenenud pea kaks korda. Töid on vähe, palgad langenud, motivatsioon puudub. Kuid ekstreemsetele tingimustele vaatamata on meie liikmesfirmade juhid käitunud tööandjana väga vastutustundlikult ja säilitanud 80 % töökohti.

EPBL tegevusest rääkis tegevdirektor Mauno Inkinen. Ehitiste kavandajate tegevusvaldkond on lai, tegeleme ehituslike konsultatsiooniteenuste (projekteerimine, ehituslikud ekspertiisid, omanikujärelevalve teenused, energiatõhususe auditid jne) alal. EPBL-il on kolm tegevuse põhisuunda: arhitekti ja inseneri elukutse ja maine tõstmine, ettevõtluskeskkonna parandamine ja ebaausa konkurentsi vastu võitlemine, projekteerimis- ja konsultatsioonitegevuse arendamine.

Seminari osas esines vandeadvokaat Priit Lätt Advokaadibüroost Glimstedt Straus & Partnerid juhtivpartner, kelle ettekanne käsitles aktuaalseid aspekte riigihangetega seoses. RHS-i on lisatud volitusnorm Vabariigi Valitsusele ehitustööde ja ehitiste projekteerimise riigihangete korraldamise eeskirja kehtestamiseks (vt § 181). Põhjenduseks: ehitus- ja projekteerimistööde hanked viiakse läbi sageli asjatundmatult ning seega oleks vajalik reguleerida nimetatud hangete täpsemad nõuded. Hankedokumendid on sageli formaalsed ja esitatud tingimused põhjendamata, ebaproportsionaalsed ja mitteasjakohased. Sellest tulenevalt on seadusandja pidanud vajalikuks ehitus- ja projekteerimistööde riigihangetes mõningates aspektides kohustuslike erinormide sätestamist.

NB! Valiti uus EPBL juhatus ja revisjonikomisjon. Uus juhatus valib enda hulgast juhatuse esimehe ja aseesimehe 29. aprillil toimuval juhatuse koosolekul.

EPBL pressiteade.

Eesti Projektbüroode Liidu (EPBL) 22.04.2010 toimunud aastakoosolek valis uue 9-liikmelise juhatuse kooseisus Tõnis Tarbe OÜ (esindaja Tõnis Tarbe), Sweco Projekt AS (esindaja Aare Uusalu), EA Reng AS (esindaja Marika Utkin), Nord Projekt AS (esindaja Andres Saar), EstKonsult OÜ (esindaja Lembit Linnupõld), K-Projekt AS (esindaja Rein Annusver), KOKO arhitektid OÜ (esindaja Raivo Kotov), Arhitektuuribüroo Kalle Rõõmus AS (esindaja Kalle Rõõmus) ja TARI AS (esindaja Viktor Uibo).

Uus juhatus valis enda hulgast juhatuse esimehe ja aseesimehe 29. aprillil toimunud juhatuse koosolekul – Tõnis Tarbe, juhatuse esimees ja Aare Uusalu, juhatuse aseesimees.

EPBL-i tegevuse põhisuundade (arhitekti ja inseneri elukutse ja maine tõstmine, ettevõtluskeskkonna parandamine ja ausa konkurentsi propageerimine, projekteerimis- ja konsultatsioonitegevuse arendamine) paremaks elluviimiseks ja avalikkuse informeerituse ja teadlikkuse tõstmiseks juhatus otsustas olemasolevate liikmete aktiivsust tõsta ning ühisarvamuste ja -ettepanekute esitamist tõhustada.

Ülevaatamisel ja ümberhindamisel on EPBL toimkondade ja töörühmade vastutusalad ja töökorraldus.

Vajalike meetmete rakendamise hulgas on EPBL uue kodulehe käivitamine ja EPBL arengukava/strateegia koostamine.

Hanketingimuste koostamiseks professionaalsel tasemel on Eesti Projektbüroode Liit koostanud ning tõlkinud väga häid juhendeid, korraldanud seminare, andnud selgitusi kuid vaatamata sellele on riigihankeid korraldavad ja läbiviivad instantsid jätkuvalt madala kvalifikatsiooniga või kvalifikatsioonita. Seepärast on halvasti korraldatud riigihangete kriitika ning nende korraldajate nõustamine meie tegevuses jätkuvalt olulisel kohal.