ET / RU / EN

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL

Soome projekteerimisfirmade liit SKOL ry tähistas oma 40.sünnipäeva Tapiolas, Espoo Kultuurikeskuses 26.03.2007 esindusliku seminariga.

Seminaril esines avakõnega poliitik ja endine Soome peaminister Paavo Lipponen, kes tõstis esile Soome Vabariigi saavutusi ja Soome projekteerijate-insenerkonsultantide poolt tehtud tõhusat tööd.

SKOL ry seminaril esines jõulise ettekandega insenerkonsultantide tegevuse rahvusvahelisest tähtsusest Insenerkonsultantide Rahvusvahelise Föderatsiooni (FIDIC) tegevdirektor Enrico Vink, kes rõhutas et FIDIC
loomisel 1913.a. esitatud FIDIC põhiprintsiibid (kvaliteet, kompetentsus, õiglus,eetilisus,erapooletus, jätkusuutlikkus)kehtivad tänaseni ja et projekteerija elukutsel on globaliseeruvas maailmas ühiskonna ja keskkonna jätkusuutliku arengu seisukohalt otsustav osa.

Tõdeti, et SKOL ry on 40-ne aasta jooksul selles globaliseeruvas maailmas väga hästi toime tulnud ja et SKOL ry´l ja liitu kuuluvatel firmadel on olemas nii vajalikud inimesed, oskused, teadmised kui ka innovatsioon.

Seminaril arutleti kas Soome võiks olla mudeliks kogu maailmale. Kõnelejad leidsid, et jah, Soome Vabariik on maailma tipus nii majandusliku, infotehnoloogilise, innovatsiooni kui ka hariduse taseme poolest ning et
Soome on tehnoloogiat eksportiv riik. Soomes on teadmistepõhine majandus ning esiletõstmist väärivad insenerkonsultantide saavutused. Kuid Soome juhtiva positsiooni säilitamiseks vajatakse juurde uusi insenerkonsultante, uuetüübilist õpetus- ja õppekultuuri, uuringuid ja lisaressursse ning pidevalt tõsta ülikoolihariduse ja täiendkoolituse taset.

EPBL esindajatena osalesid seminaril EPBL juhatuse esimees Tõnis Tarbe (OÜ Tõnis Tarbe) ja EPBL tegevdirektor Mauno Inkinen.
Seminari ettekanded

Eesti Projektbüroode Liidu (EPBL) juhatuse delegatsioon koosseisus Aare Uusalu (AS ETP Grupp juhatuse esimees), Aarne Eipre (AS SWECO Eesti juhatuse esimees), Marti Sein (OÜ Neoprojekt juhataja), Teet Aava (AS Pärnu EKE Projekt juhatuse liige) ja EPBL tegevdirektor Mauno Inkinen käisid 24.novembril k.a. koostöövõimalusi uurimas Itaalia Vabariigis, Roomas.

Eesti projekteerijate küllakutsujaks oli Itaalia Projektbüroode Liit (OICE) ja vastuvõtjateks OICE peadirektor Massimo Ajello, juhatuse liige Raffaele Gorjux ja rahvusvaheliste suhete juht Gian Marco Mele. EPBL-OICE ühisnõupidamisel osalesid mitmed tuntud Itaalia projekteerimisbürood, sh Italferr, mga architectura&ingegneria, Italconsult, HYDEA, Ausglobe Formula, Studio Amati, jt.
Üritusel viibis Eesti suursaadik Itaalias Andres Tomasberg.

Kui EPBL-e pakkus huvi OICE tegevus, Itaalia projekteerimisturu olukord ning arhitekti- ja inseneriteenuste osutamise võimalused Itaalias, siis OICE liikmeks olevad firmad olid äärmiselt huvitatud arhitekti- ja inseneriteenuste osutamise võimalustest Eestis, Eesti projekteerimisturule sisenemisest ja Eestis ning Venemaal tegutsemiseks, sh ühisfirmade moodustamise võimalustest.

OICE-EPBL ühisseminaril esinesid eestipoolsete avasõnadega Eesti suursaadik Itaalias Andres Tomasberg ja ettekannetega Mauno Inkinen, Aare Uusalu ning sõnavõttudega Aarne Eipre, Marti Sein ja Teet Aava; itaaliapoolsete sõnavõttudega esinesid OICE ning Itaalia arhitekti- ja inseneribüroode esindajad. OICE-EPBL ühisseminari kõige huvitavam osa oli diskussioon projekteerijate koostöövõimalustest kõikide osavõtjate vahel. Selgus, et meil on nii mõndagi itaallastelt õppida, kuna nii mõnigi Itaalia projekteerimisbüroo osutab firma teenuste mahust kuni 80% väljaspool Itaaliat.

Lisaks tutvus Eesti delegatsioon külaskäigu jooksul Rooma märkimisväärsemate arhitektuuri- ja inseneriehitistega."

Märkus:
OICE - Association of Italian Engineering, Architectural and Technical-Economic Consulting Organizations; www.oice.it
EPBL - Eesti Projektbüroode Liit; www.epbl.ee

Läti Vabariigis, Riias 19.oktoobril 2006 toimunud Balti riikide projekteerimisbüroode liitude nõupidamisel, millest võtsid osa Eesti Projektbüroode Liidu (EPBL) tegevdirektor Mauno Inkinen ja EPBL juhatuse liige / SWECO Eesti AS juhatuse esimees Aarne Eipre, arutati aasta jooksul ehitusvaldkonnas toimunud muutusi Lätis, Leedus ja Eestis ning Balti riikide tulevikutrende ehitiste projekteerimisel ja /või ehitamisega kaasnevate teenuste osutamisel.

Nõupidamisest osavõtjatele tutvustati Berga Bazars ja hotelli Bergs renoveerimisega seonduvat, samuti kavandatavaid suurprojekte (Rahvusraamatukogu, -muuseum, -kontserdihall)spetsiaalselt projekteerimiseks, ehitamiseks ja haldamiseks moodustatud riiklikus arhitekti- ja inseneribüroos "New 3 brothers".

Kõik osapooled tõdesid vajadust Balti projektbüroode liitude tihedama koostöö järele. On kavandatud, et regulaarsed projektbüroode liitude esindajate nõupidamised hakkavad toimuma 3x aastas, so kord aastas igas Balti vabariigis ja et kohtumisteks valmistatakse ette põhjalik kava.

Eesti projekteerijate kasvav huvitatus Läti ja Leedu projekteerimisturul teenuste osutamise järele on seotud ka nende vabariikide suurema turuga ja teenuste osutamise tunduvalt kõrgemate hindadega.

Ka uuel loodaval SWECO Projekt AS-il on suured laienemishuvid/ärihuvid Lätis ja Leedus.