ET / RU / EN

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL

Aastaraamat sisaldab infot EKELi liikmete kohta, samuti artikleid ning sektorit iseloomustavaid statistilisi arvnäitajaid.

Euroopa ehituskonsultatsiooniettevõtete liitusid koondav föderatsioon EFCA viis läbi küsitluse koroonakriisi esmaste mõjude kohta projekteerimissektori ettevõtetele. 20 Euroopa riigi hulgas osales uuringus ka Eesti.

EKELi ning projekteerimissektori teiste erialaliitude poolt Vabariigi Valitusele edastatud ettepanekud on leidnud riigisektori tellijate toetust. Riigi Kinnisvara ja Maanteeamet on kinnitanud, et jätkatakse plaanitud investeeringuid, millele lisatakse vahendeid lisaeelarvest ning Euroopa struktuurfondist.

EKEL ja teised ehitusala erialaliidud paluvad riigil oluliselt kasvatada investeeringuid projekteerimis- ja ehitussektorisse. Olukorras, kus eratellimuste maht langeb märgatavalt, on riigil võtmeroll ehitussektori töös hoidmisel.

Seekordsest numbrist saab lugeda Maanteeameti 2020.aasta plaanidest, teedevaldkonna auhindadest, uuenevast projekteerimise ja ehitustööde riigihangete standardist ning Aasta Betoonehitisest.