ET / RU / EN

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL

Seekordsest numbrist saab lugeda EAL uuest juhist, standardi EVS 915 koolitusest, aasta ehitusprojekti ja aasta ehitaja konkurssidest, Elva uuest linnaruumist ning teadmistepõhise ehituse konverentsist. 

Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit kuulutas välja konkursi „Aasta Ehitusprojekt 2020“

Käesoleva aasta juunis jõustus riigihangete standardi EVS 915 „Ehitiste projekteerimise ja ehitustööde riigihangete korraldamine“ uustöötlus. Standardit tutvustavad koolitused toimuvad Tallinnas ja Tartus.


12.juulil jõustus muudatus, millega eluruumile esitatavate nõuete määruses nr 85 ei piiritleta hea tava mõistet üksnes standardiga, vaid saab kasutada ka muid asjakohaseid allikaid.


Eesti Tööandjate Keskliidu korraldatud konkursi „Parim praktikakoht 2020“ võitis väikeettevõtete arvestuses EKELi liige PCC Projekt AS.