ET / RU / EN

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL

Eesti Projektbüroode Liit (EPBL) avaldab protesti AS-i Tallinna Vesi uue äripraktika suhtes kehtestada projekteerijatele konsultatsioonitasu.
Alates 01.06.07 hakkas kehtima uus AS Tallinna Vesi teenuste hinnakiri, millega projekteerijatele on kehtestatud konsultatsioonitasu. AS Tallinna Vesi loeb konsultatsiooniks tehniliste tingimuste kooskõlastuse või projekti täiendusvajaduste lahtiseletamist. Nimetatud konsultatsioonide näol on sisuliselt tegemist müügieelsete läbirääkimistega AS-i Tallinna Vesi ja potentsiaalse kliendi vahel, mida vahendab projekteerija. Meile teadaolevalt ei ole ükski teine ettevõtja kehtestanud hinda müügieelsete läbirääkimiste teenustele.
EPBL palus Tallinna Linnavalitsuse hinnangut AS-i Tallinna Vesi taolisele ühepoolsele tegevusele.
Tallinna Linnavalitsus reageeris kiirelt, teatades et nende konsultatsioonide puhul ei ole tegemist AS Tallinna Vesi müügieelsete läbirääkimistega, vaid liituja sooviga osaleda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamises, kus liituja esindajaks on projekteerija.
Täna korraldab AS Tallinna Vesi linna vee- ja kanalisatsioonivõrgu arendamist vanas stiilis, sundides oma tulevasi kliente oma põhitöö asemel tegelema vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimise ja ehitamisega.
Peame vajalikuks juhtida tähelepanu, et segamini ei tohi ajada liituja ja AS-i Tallinna Vesi ärihuvisid, mis praegusel hetkel on kahetsusväärselt juhtunud. Praegu on liituja pandud olukorda, kus ta peab kaasa elama ning finantseerima ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni arendamisele, mis tegelikult ei ole liituja huvi. Liituja huvides on ainult teenuse ostmine ning kogu ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni arendustegevus on ja peaks olema AS-i Tallinna Vesi temaatika.
EPBL teeb Tallinna Linnavalitsusele ettepaneku algatada ühisveevärgi ja - kanalisatsioonialaste määruste ja eeskirjade muutmine selliselt, et AS Tallinna Vesi oleks kohustatud ühisveevärgi ja - kanalisatsiooniga kaetavatel aladel ehitama välja oma võrgud liituja krundi piirini. Krundi piirist edasi peab toimetama juba liituja, kusjuures siis on tegemist ikkagi AS-i Tallinna Vesi poolt kauba müügiga (osundame, et heaks äripraktikaks on, et kauba tutvustamise ja nõuannete jagamise eest tasu ei võeta).

Soome projekteerimisfirmade liit SKOL ry tähistas oma 40.sünnipäeva Tapiolas, Espoo Kultuurikeskuses 26.03.2007 esindusliku seminariga.

Seminaril esines avakõnega poliitik ja endine Soome peaminister Paavo Lipponen, kes tõstis esile Soome Vabariigi saavutusi ja Soome projekteerijate-insenerkonsultantide poolt tehtud tõhusat tööd.

SKOL ry seminaril esines jõulise ettekandega insenerkonsultantide tegevuse rahvusvahelisest tähtsusest Insenerkonsultantide Rahvusvahelise Föderatsiooni (FIDIC) tegevdirektor Enrico Vink, kes rõhutas et FIDIC
loomisel 1913.a. esitatud FIDIC põhiprintsiibid (kvaliteet, kompetentsus, õiglus,eetilisus,erapooletus, jätkusuutlikkus)kehtivad tänaseni ja et projekteerija elukutsel on globaliseeruvas maailmas ühiskonna ja keskkonna jätkusuutliku arengu seisukohalt otsustav osa.

Tõdeti, et SKOL ry on 40-ne aasta jooksul selles globaliseeruvas maailmas väga hästi toime tulnud ja et SKOL ry´l ja liitu kuuluvatel firmadel on olemas nii vajalikud inimesed, oskused, teadmised kui ka innovatsioon.

Seminaril arutleti kas Soome võiks olla mudeliks kogu maailmale. Kõnelejad leidsid, et jah, Soome Vabariik on maailma tipus nii majandusliku, infotehnoloogilise, innovatsiooni kui ka hariduse taseme poolest ning et
Soome on tehnoloogiat eksportiv riik. Soomes on teadmistepõhine majandus ning esiletõstmist väärivad insenerkonsultantide saavutused. Kuid Soome juhtiva positsiooni säilitamiseks vajatakse juurde uusi insenerkonsultante, uuetüübilist õpetus- ja õppekultuuri, uuringuid ja lisaressursse ning pidevalt tõsta ülikoolihariduse ja täiendkoolituse taset.

EPBL esindajatena osalesid seminaril EPBL juhatuse esimees Tõnis Tarbe (OÜ Tõnis Tarbe) ja EPBL tegevdirektor Mauno Inkinen.
Seminari ettekanded

Eesti Projektbüroode Liidu (EPBL) juhatuse delegatsioon koosseisus Aare Uusalu (AS ETP Grupp juhatuse esimees), Aarne Eipre (AS SWECO Eesti juhatuse esimees), Marti Sein (OÜ Neoprojekt juhataja), Teet Aava (AS Pärnu EKE Projekt juhatuse liige) ja EPBL tegevdirektor Mauno Inkinen käisid 24.novembril k.a. koostöövõimalusi uurimas Itaalia Vabariigis, Roomas.

Eesti projekteerijate küllakutsujaks oli Itaalia Projektbüroode Liit (OICE) ja vastuvõtjateks OICE peadirektor Massimo Ajello, juhatuse liige Raffaele Gorjux ja rahvusvaheliste suhete juht Gian Marco Mele. EPBL-OICE ühisnõupidamisel osalesid mitmed tuntud Itaalia projekteerimisbürood, sh Italferr, mga architectura&ingegneria, Italconsult, HYDEA, Ausglobe Formula, Studio Amati, jt.
Üritusel viibis Eesti suursaadik Itaalias Andres Tomasberg.

Kui EPBL-e pakkus huvi OICE tegevus, Itaalia projekteerimisturu olukord ning arhitekti- ja inseneriteenuste osutamise võimalused Itaalias, siis OICE liikmeks olevad firmad olid äärmiselt huvitatud arhitekti- ja inseneriteenuste osutamise võimalustest Eestis, Eesti projekteerimisturule sisenemisest ja Eestis ning Venemaal tegutsemiseks, sh ühisfirmade moodustamise võimalustest.

OICE-EPBL ühisseminaril esinesid eestipoolsete avasõnadega Eesti suursaadik Itaalias Andres Tomasberg ja ettekannetega Mauno Inkinen, Aare Uusalu ning sõnavõttudega Aarne Eipre, Marti Sein ja Teet Aava; itaaliapoolsete sõnavõttudega esinesid OICE ning Itaalia arhitekti- ja inseneribüroode esindajad. OICE-EPBL ühisseminari kõige huvitavam osa oli diskussioon projekteerijate koostöövõimalustest kõikide osavõtjate vahel. Selgus, et meil on nii mõndagi itaallastelt õppida, kuna nii mõnigi Itaalia projekteerimisbüroo osutab firma teenuste mahust kuni 80% väljaspool Itaaliat.

Lisaks tutvus Eesti delegatsioon külaskäigu jooksul Rooma märkimisväärsemate arhitektuuri- ja inseneriehitistega."

Märkus:
OICE - Association of Italian Engineering, Architectural and Technical-Economic Consulting Organizations; www.oice.it
EPBL - Eesti Projektbüroode Liit; www.epbl.ee
Warning: Undefined array key 52 in /data02/virt42334/domeenid/www.ekel.ee/htdocs/templates/ekel/html/pagination.php on line 155

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data02/virt42334/domeenid/www.ekel.ee/htdocs/templates/ekel/html/pagination.php on line 155