ET / RU / EN

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL

Olukord projekteerimisturul on murettekitav. Tegelikkus ja tellija kujutlus ehitisest erinevad teineteisest totaalselt. Riik on täna üks kehvemaid tellija ülesande täitjaid, kuna delegeerib kogu tellija töö riigihanke kaudu ehitajale, kes ise projekteerib. Riik ei tohi tellijana käituda ebaprofessionaalselt, kuna see on riigile majanduslikult kahjulik. Oleme seisukohal, et riigiasutused peavad käituma targalt ja ratsionaalselt, nagu seda eraettevõtja teeb. Riik saab sel juhul paremaid ja kasutuskuludelt odavamaid lahendusi ning valmisehitatud ehitised kindlasti väljendavad tulevase tarbija huvisid rohkem kui seni.


Toome ära näite kuidas eelprojektiga soovitakse saada mingit segast laiendatud versiooni: Riigi Kinnisvara AS teeb riigihanke ”Jõgeva kohtu- ja politseihoone projekteerimine” (registreerimisnumber 115528) eelprojektile, aga sisearhitektuurset osa soovitakse saada tööprojekti mahus. Samas muud osad on ette nähtud projekteerida täpsustatud eelprojekti mahus, mis ei anna piisavat informatsiooni sisearhitektuuri tööprojekti mahu jaoks. Miks ei võiks riigihange olla kohe tööprojektile? Kui taoline olukord jätkub, hakkab Eesti Projektbüroode Liit (EPBL) selliseid juhtumeid ametlikult vaidlustama!


Riigihangete osas teeme järgmised ettepanekud:
1. Projekteerimine lahutada ehitamisest!
2. Tellija ja tulevase kasutaja huvisid kirjeldada ainult läbi tööprojekti!
3. Nii projekteerimishanke kui ka ehitushanke korraldamine viia professionaalsele tasemele. Selleks riigil luua professionaalsed riigihangete korraldamise kompetentsikeskused, 4-5 regionaalset üksust.
4. Riigihangete tulemusel valminud ehitusprojektid suunata ekspertiisi Eesti Projektbüroode Liidu (EPBL) poolt aktsepteeritud isikutele.


Lugupidamisega,
Mauno Inkinen
Tegevdirektor
Eesti Projektbüroode Liit (EPBL)